“กินปูปัตตานี” วลีสำคัญที่ได้รับการผลักดันโดยภาครัฐ​ ช่วยเหลือทั้งเกษตรกร​ ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อยจนถึงรายใหญ่​ สู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึงโดยภาคการท่องเที่ยว​ ไปติดตามรายละเอียดกันได้เลย