กระบวนการเรียนรู้

ครม.อนุมัติ ของขวัญปีใหม่ แด่พี่น้องจังหวัดชายแดนภายใต้

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่พื้นที่แห่งความมั่นคง​ ความสุข​ ความสันติ​ และคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม​ คือเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง​ โดยมีโครงการพัฒนาหลัก​ 4​ ด้าน​ เป็นเข็มทิศการขับเคลื่อนตลอดปี​ 2566​ 🕌🐏🐔🐓🌿🌾👨‍🌾🧕👲🏄