กระบวนการเรียนรู้

ความเข้มแข็งของเยาวชนบาโลย

การพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง​ มีภาวะผู้นำ​ มีส่วนร่วมคิด​ ร่วมลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม​ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ​ (เพราะเด็กวันนี้​ คือผู้นำในวันหน้า)​

มาลองดูแนวคิดของกลุ่มเยาวชนที่บ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง​ จ.ปัตตานี​ ที่น่าสนใจและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในชุมชน