กระบวนการเรียนรู้

คำตอบ​ อยู่ที่ตำบล

ในมิติของกาพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน​ กิจกรรม​ “คำตอบ​ อยู่ที่ตำบล” จึงถูกริเริ่มและขับเคลื่อนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแบ่งปัน​ เพื่อสร้างสังคมชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นรากฐานสู่ความมั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ ตามแผนการพัฒนาโดยภาครัฐ