กระบวนการเรียนรู้

จับตา หลังถ่ายโอน รพ.สต. สู่ท้องถิ่น

จับตา​คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ​ หลังมีมติถ่ายโอน​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ จากสังกัดกระทรวงมหาดไทย​ สู่การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด​ทั่วประเทศ​