กระบวนการเรียนรู้

จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพรรณไม้ดอกไม้ประดับ

มีรายงานความสำเร็จที่น่าสนใจของการวิจัยพัฒนาพรรณไม้ดอกไม้ประดับลีเซียนทัส​ ที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในงานอีเว้นท์​ ขณะนี้บ้านเราสามารถปลูกได้แล้วที่ภาคเหนือและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ 🌼🌺