กระบวนการเรียนรู้

ตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน.ดับไฟใต้

เพื่อให้งานด้านความมั่นคง​ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ สัมฤทธิ์ผลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ กอ.รมน.​ ภาค​ 4​ สน.​ จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือ​ ตั้งคณะที่ปรึกษา​ รับฟังแนวทางจากทุกภาคส่วน

เราเชื่อว่าคนไทยทุกคน​ อยากให้​ปัญหา “ไฟใต้” ไม่ใช่เพียงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกต่อไป