กระบวนการเรียนรู้

ตำบลธารน้ำทิพย์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล

การขับเคลื่อนประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นต้องทำอย่างไรจึงสัมฤทธิ์ผล​ ตัวอย่างที่ตำบลธารน้ำทิพย์​ อำเภอเบตง​ จังหวัดยะลา​ อาจ​ เป็นโมเดลสำคัญสู่การขับเคลื่อนนั้น