กระบวนการเรียนรู้

ติดตามภารกิจ บิ๊กป้อม ลุยนราธิวาส

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส​ หรืออีกหลายพื้นที่ห่างไกล มีปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาอีกมาก​ ข้าราชไทยที่ดีต้องไม่นิ่งเฉย​ และร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน