กระบวนการเรียนรู้

ถกปมเอกภาพ วงประชุมใหญ่มาราปาตานี ครั้งที่ 4

จากการเจรจาสันติภาพครั้งล่าสุด​ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา​ มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มมาราปาตานี​ ที่ต้องการรวมกลุ่มสร้างเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง​กลุ่มย่อยต่างๆ​ โดยพวกเขาเชื่อว่านั่นคือแนวทางที่จะสร้างสันติภาพที่พื้นที่ชายแดนใต้ได้