กระบวนการเรียนรู้

ถึงเวลาเที่ยวเมืองรองแล้วหรือยัง?

มาลองฟังแนวคิด​ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​ ต่อภาคการท่องเที่ยว​ของไทย​ ที่ควรยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรองและท้องถิ่นควบคู่กันไป พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่งที่เอื้อต่อการเดินทางให้มากยิ่งขึ้น​ เพื่อการะจายรายได้​ และกระจายนักท่องเที่ยว มากกว่าการกระจุกตัวใน​ 15​ เมืองหลัก​ 📸🚄🛺🌅