กระบวนการเรียนรู้

ถุงพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กำลังใจชาวสงขลา

พระมหากรุณาธิคุณ​ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ยังคงส่งถึงพี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อนอยู่เสมอ