กระบวนการเรียนรู้

ทำไมต้องบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน

หลายคนอาจเคยตั้งคำถามว่า​ ประเทศเราเหตุใดจึงต้องมีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน​ อ่านอินโฟกราฟิกชุดนี้เแล้ว​ เข้าใจถึงความสำคัญได้ทันที