กระบวนการเรียนรู้

ทุเรียนบ้านยะลา

ทั้งทุเรียนบ้านยะลา และส้มโอทับทิมสยาม ปากพนัง ช่างโดดเด่นสมกับผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศการประกวดผลไม้เมืองใต้จริงๆ