กระบวนการเรียนรู้

ทุ่มงบ 500 ล้าน แก้ปัญหาเด็กชายแดนใต้ขาดสารอาหาร

เมื่อรับทราบปัญหาแล้ว ต้องลงมือแก้ไข ปัญหาโภชนาการต่ำในเด็กเล็กพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห่างไกล ก็ต้องการการแก้ไขเช่นกัน