กระบวนการเรียนรู้

นราธิวาส จัดกิจกรรมฯ สร้างสุขชายแดนใต้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยุทธศาสตร์พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ได้รับการขยายแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับคนในพื้นที่เสมอมา และหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างทั้งรอยยิ้ม มิตรภาพ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้อย่างดี ก็น่าจะเป็นกิจกรรมนี้ล่ะ