กระบวนการเรียนรู้

นราธิวาส-ทพ.นย. ช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุบัติเหตุ

ขึ้นชื่อว่า​ “ทหาร” ไม่ว่าหน่วยใด​ สังกัดใด​ ย่อมมีหน้าที่ช่วยเหลือ​ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์