กระบวนการเรียนรู้

นิทรรศการเกลือหวานปัตตานี (Pattani Decode)

ชวนทุกคนไปเก็บตกควันหลงจากเทศกาล​ Pattani Decode หรือปัตตานี​ ดีโคตร​ สื่อสารมรดกทางภูมิศาสตร์และภูมิสังคม​ ผ่านผลงานศิลปะแนวร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจ