กระบวนการเรียนรู้

น้ำพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอมา

น้ำพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอมา