กระบวนการเรียนรู้

บ้านบาฆันแตรัม จ.สตูล

ชวนเที่ยวบ้านบาฆันแตรัม หมู่บ้านเล็กๆ​ ในจังหวัดสตูลที่นำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์​ กับกิจกรรมมากมายที่จุดประกายความสุขให้กับทั้งผู้มาเยือนและคนในชุมชน​ 🏞️🛶🌿