กระบวนการเรียนรู้

ปรับอัตราเงินหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นับเป็นข่าวดีของแวดวงการศึกษา กับการปรับอัตราเงินหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้