กระบวนการเรียนรู้

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ภายใต้สถานการณ์สมมุติ

อีกด้านของการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชายแดนภาคใต้​ การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงที่ไม่คาดคิด​รูปแบบต่างๆ​ ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ​ ต้องเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน​ 👮‍♂️🧕🧔