กระบวนการเรียนรู้

ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ แบ่งพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ แบ่งพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ทำได้หลายอย่าง สร้างรายได้หลายทาง (hand pointing down)