กระบวนการเรียนรู้

พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่ สู่ภาคใต้ชายแดน

หากวิสาหกิจชุมชนต่างๆ​ ทั่วพื้นที่ภาคใต้ชายแดน​ สามารถนำนวัตกรรมหรืองานวิจัย​ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์​ จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น​ โดยความสนับสนุนจากภาครัฐ