กระบวนการเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพสื่อบุุคคล

การจะเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับยุคสมัย​ เข้าใจง่าย​ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงแก่นแท้และสามารถประยุกต์​ หรือสื่อสารแนวทาง​ปรัชญาฯ​ บนแพลตฟอร์มต่างๆ ​ ได้อย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล​ และกิจกรรมพัฒนาสื่อบุคคลคือหนึ่งกระบวนการที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง