กระบวนการเรียนรู้

พันธุ์มะพร้าวกะทิ 100% ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรทำได้

ข่าวดี​! ปัจจุบัน​กรมวิชาการเกษตร​ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร​ ได้พัฒนาพันธ์ุมะพร้าวกะทิได้สำเร็จ​ สามารถเพิ่มมูลค่ามะพร้าวจากเดิมได้หลายเท่าตัว​😊