กระบวนการเรียนรู้

ยะลา เดินหน้าขับเคลื่อน+ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พัฒนาสนับสนันการท่องเที่ยวชุมชน

กระทรวงมหาดไทยริเริ่มให้แต่ละจังหวัด​ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู​ และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ​อย่างต่อเนื่อง ไปติดตามตัวอย่างการฟื้นฟูแหล่งน้ำของจังหวัดยะลา​ ที่เดินหน้าพัฒนาบึงบาโด​ เพื่ออรรถประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่น​ 🌳🐟🐿️🐦