กระบวนการเรียนรู้

ยึดหลัก “พอเพียง” พลิกดผืนดินทำไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 👇

ยึดหลัก “พอเพียง” พลิกดผืนดินทำไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 👇