กระบวนการเรียนรู้

รณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น

รณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ