กระบวนการเรียนรู้

รัฐบาลเดินหน้า โคบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพิ่อส่งเสริมประเทศไทย​ เข้าใกล้เป้าหมายครัวฮาลาลโลก​ รัฐบาลจึงเดินหน้าโครงการ​ โคบาลชายแดนใต้​ สนับสนุนการเลี้ยงโคคุณภาพทุกมิติ​ และสร้างอาชีพ​ สร้างรายได้แก่ประชาชนตลอดห่วงโซ่การผลิต​ 🐂🐄🐮