กระบวนการเรียนรู้

รัฐเชื่อมั่น เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภายใต้เติบโต

จากนโยบายรัฐในการเร่งแก้ปัญหา​ และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ​ ในปี​ 2566​ นี้​ เราจะได้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน