กระบวนการเรียนรู้

ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลาบู และป่าน้ำทะลุเบตง

ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนยังมีให้เห็นเป็นระยะจริงๆ​
ขอความร่วมมือประชาชนเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสแก่ทางการเพื่อรักษาทรัพยากรท้องถิ่นไว้