กระบวนการเรียนรู้

วัดชลธาราสิงเห นราธิวาส เสน่ห์อันซีนแห่งปลายด้ามขวาน

วัดเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความเจริญงอกงามของศาสนาพุทธในพื้นที่ชายแดนภาคใต้​ นอกจากศิลปะที่งดงามผสมผสานทั้งไทยพุทธ​ จีน​ และมุสลิม​ ยังมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่ควรค่าเยือนชมยิ่ง