กระบวนการเรียนรู้

วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านอะโวคาโด

หมู่บ้านอะโวคาโด บ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกอะโวคาโดกว่า 600 ไร่ จนเป็น “วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านอะโวคาโด”