กระบวนการเรียนรู้

ศอ.บต.​ รับมอบนโยบาย​ ส่งเสริมการใช้ภาษาแก่นักเรียน​ระดับต่างๆ​ รวม​ 6​ ภาษา

ศอ.บต.​ รับมอบนโยบาย​ ส่งเสริมการใช้ภาษาแก่นักเรียน​ระดับต่างๆ​ รวม​ 6​ ภาษา เพื่อสร้างทักษะและโอกาสแก่เยาวชนชายแดนใต้​ ทั้งด้านอาชีพและการศึกษาต่อต่างประเทศ