กระบวนการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ 3​ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ 3​ จังหวัดชายแดนภาคใต้​ บ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ​ ทั้งเพื่อทำเกษตรครัวเรือน​ และสร้างอาชีพ​ ว่าแต่มีฐานเรียนรู้อะไรให้ทดลองปฏิบัติกันบ้างน้า