กระบวนการเรียนรู้

สงขลา… สร้างภาพลักษณ์ใหม่

เริ่มแล้ว! สงขลาปรับภาพลักษณ์เมืองให้สวยงามเป็นระเบียบด้วยการนำเสาสื่อสารลงใต้ดิน