กระบวนการเรียนรู้

สานใจไทย​ สู่ใจใต้ รุ่น 39

“สานใจไทย​ สู่ใจใต้” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ในรูปแบบเครือข่ายเยาวชน​ ที่ดำเนินการมาจนถึงรุ่น 39 ขับเคลื่อนจิตเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่คนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม