กระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต

รู้หรือไม่​? ประชากรกว่าร้อยละ​ 83 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ สื่อสารกันด้วยภาษามลายู ดังนั้นเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาแก่เด็กๆ​ ในพื้นที่ห่างไกล​ จึงมีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย​ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา และแน่นอนว่า​ จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตแก่เด็กๆ​ อย่างแน่นอน