กระบวนการเรียนรู้

ส่วนราชการ-เอกชน-ภาคประชาชน เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 หารือแนวทางสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

ในส่วนของรัฐไทย​ ไม่นิ่งนอนใจ​ ระดมตัวแทนจากทุกภาคส่วน​ เอกชน​ ราชการ​ ประชาสังคม​ สื่อมวลชน​ ร่วมหารือ​ หาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสร้างสันติสุขชายแดนใต้ในมิติต่างๆ​ ต่อไป