กระบวนการเรียนรู้

หนังสั้นจากเยาวชนชายแดนใต้

บางทีเราก็คงอยากฟัง เรื่องราวของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ต่างออกไปดูบ้าง ทั้งความคิด ความหวัง ความเป็นจริง ผ่านภาพยตร์และหนังสั้น 11 เรื่องที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ Deep South Young Filmmaker