กระบวนการเรียนรู้

หนุ่มพัทลุง เปลี่ยนทางปาล์มน้ำมันไร้ค่า ปั้นแบรนด์ “Palm Packaging” สร้างมูลค่าสูง

หนุ่มพัทลุง เปลี่ยนทางปาล์มน้ำมันไร้ค่า ปั้นแบรนด์ “Palm Packaging” สร้างมูลค่าสูง 👇