กระบวนการเรียนรู้

อดีตนักเรียนทุน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทำเกษตรผสมผสาน ธุรกิจดี ที่จังหวัดกำปงธม กัมพูชา

อดีตนักเรียนทุน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทำเกษตรผสมผสาน ธุรกิจดี ที่จังหวัดกำปงธม กัมพูชา 👇