กระบวนการเรียนรู้

“อดุลย์ วิเชียรชัย” เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนา

เปิดใจ “อดุลย์ วิเชียรชัย” เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนา” ทำมาแล้ว 8 ปี จนปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์