กระบวนการเรียนรู้

อาเซียน ยะลา-เบตงไบค์ วีค 2022

อีกหนึ่งกิจกรรมด้านการกีฬาและท่องเที่ยว​ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์เมืองเบตง​ให้เป็นที่รู้จัก และยังได้ประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น​อีกด้วย