กระบวนการเรียนรู้

เกษตรยะลา เน้นปลูกพืชผสมผสานมีรายได้ตลอดปี

ไปดูตัวอย่างเกษตรกรชาวจังหวัดยะลากับการปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสาน​ สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี​ 🌾🍆🥬🥦🍅