กระบวนการเรียนรู้

เกษตรลำปาง ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร

เกษตรลำปาง ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 🌱
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจัดทำโครงการ “ยกระดับนวัตกรรมเกษตรและเกษตรปลอดภัย” 👇