กระบวนการเรียนรู้

เชิญชวนใช้ถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังเหล็ก

เชิญชวนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปลี่ยนมาใช้ถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังเหล็ก เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดเสี่ยงเหตุรุนแรง กันดีกว่า☺️