กระบวนการเรียนรู้

เดินหน้ายกระดับพื้นที่ จชต. เป็นครัวฮาลาลโลก

ศักยภาพด้านวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ มีทั้งคุณภาพและความหลากหลาย​ การยกระดับอาหารหรือวัตุดิบท้องถิ่นสู่ครัวฮาลาลโลก​ จึงเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นได้จริงของประเทศไทย​🇹🇭