กระบวนการเรียนรู้

“เปลี่ยนเงินหวย..เป็นเงินออม” สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนลดพื้นที่พนัน

“เปลี่ยนเงินหวย..เป็นเงินออม” สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนลดพื้นที่พนัน